Boekrecensie Klas met een hoek af van Inge Nuyens over hoe je een toekomstbestendige klasomgeving creëert

Maak het schoolgebouw opnieuw spannend

Klas met een hoek af.jpg

Klassieke klasopstellingen, we kennen ze allemaal. Ze stimuleren vaak slechts één manier van leren: frontaal onderwijs. Dit boek focust op de derde leraar. De eerste is het kind zelf en andere kinderen. De tweede is de leraar, opvoeder, ouder of andere volwassene. De derde pedagoog is de ruimte waarin geleerd wordt, samen met het daarvoor nodige leermateriaal. Vanuit haar ervaring als CEO van Dox, ontwerper en producent van interieurconcepten voor onderwijsvernieuwing, vertelt Inge Nuyens hoe je een toekomstigbestendige klasomgeving kunt creëren en realiseren. Het komt er op aan om het schoolgebouw opnieuw inspirerend te maken. Zodat jongeren er graag zijn en gemotiveerd zijn om te leren. Laboratoria waar talent zich kan ontwikkelen.

Dox-school-secundair-Talentenschool-Turnhout-19.jpg

Begin met het einde in gedachten

Bij een nieuwe klas- of schoolinrichting is een goede planning het halve werk. Daarbij onderscheidt de auteur enkele fases. De preconceptuele fase is er een van ideeën en informatie verzamelen. Dat is een fase die lang duurt en waarbij je best alle regels los laat. Het best kan je een werkgroep met brede vertegenwoordiging oprichten die het project van begin tot einde opvolgt. Daarbij moet de directie zeker aanwezig zijn. De auteur is voorstander van een seminarie waarin je alle projectwensen naar boven laat komen. Bij voorkeur laat je dat extern begeleiden. Daarbij moet er voldoende aandacht zijn voor het maken van een projectmissie die de bestaande schoolvisie verruimt. Deze vormt de leidraad gedurende het ganse traject en fungeert als scheidsrechter bij het beoordelen van - wellicht – een pak ideeën. Want je kan ze niet allemaal uitvoeren. Daarna volgt de synthesefase waarin knopen doorgehakt worden en keuzes gemaakt. Zo kom je tot een concept waarin wensen en dromen geïntegreerd zijn. Nu is het tijd voor de laatste fase waarin je van een grof tot een finaal plan komt. Om het uiteindelijk uit te voeren. Nazorg en aanpassingen zijn onvermijdelijk.

Hoe moet de ruimte er dan uit zien?

Een dergelijke ruimte moet het volgens de auteur mogelijk maken om in te zetten op de individuele vaardigheden, individueel en groepswerk. Ze moedigt afstandsonderwijs aan en maakt het mogelijk om de klas te ‘flippen’ (leerlingen gaan thuis de lessen bekijken en oefenen in de klas de leerstof onder begeleiding in – daarbij moeten we even fronsen). Sleutelwoorden in het boek zijn flexibiliteit, beweging, communicatie, betrokkenheid en het belang van een mooie stijl. Dat illustreert de auteur met talloze voorbeelden uit basis-, secundair en volwassenenonderwijs. Daarbij zijn heel wat mogelijkheden op vlak van meubilair. Het boek bevat voldoende inhoudelijke inspiratie maar uiteraard komen ook de verschillende mogelijkheden van het DOX meubilair ruim aan bod.

De CONTENT methode

Interessant voor al wie een klasinrichting wil aanpakken, is de de 8 E-contentmethode, acht handvatten waarop je je keuzes voor de inrichting kunt onderbouwen:

  • Educatief: inhoudelijk bijdragend tot het leerproces

  • Ergonomisch: zorgend voor grotere concentratie

  • Economisch: duurzaam met lagere kosten op lange termijn

  • Ecologisch: recycleerbaar, bioafbreekbaar en betrouwbaar geproduceerd

  • Ethisch: authentiek en eerlijk

  • Emotioneel: gezellig, natuulijk en met positieve kleuren

  • Estethisch: schoonheid, harmonie, stijl en soberheid

  • Evolutief: voorbereid op toekomstige onderwijsvormen

De auteur doet ook een oproep aan scholengroepen om iemand te hebben die als onafhankelijk adviseur scholen bij deze keuzes advies kan geven.

Conclusie

transformatierad leeromgeving.jpg

Dit boek moet je niet meteen lezen omwille van zijn pedagogische inzichten – daarvoor is het ook niet bedoeld – maar het biedt wel een waaier aan inspiratie en methodieken hoe je een toekomstige klas- of leeromgeving deskundig kunt aanpakken. De lezer krijgt een dieper inzicht hoe hij een van de acht wielen van het EduNext transformatierad op geïntegtreerde wijze kan aanpakken.

Het is bij het ontwerp van een nieuwe leeromgeving even belangrijk om ook op de andere wielen in te zoomen om zo te komen tot een geïntegreerde aanpak die bij de projectmissie waarover de auteur spreekt, kan meegenomen worden.