EduNext: transformeer je school van binnenuit

Maak elke leerling eigenaar van zijn leerproces

De wereld rondom ons verandert met duizelingwekkende snelheid. Willen we dat onze kinderen later gelukkig zijn in leven en werk, dan moeten ze hiervoor de nodige kennis, vaardigheden en attitudes verwerven. 

Excellent onderwijs is hiervoor misschien wel de beste investering. Maar ons huidige onderwijsmodel biedt geen antwoord meer op de uitdagingen en veranderingen die in hoog tempo op ons afkomen. Bovendien staat vaak de organisatie centraal, niet de leerling. 

boek3d.jpg

EduNext biedt met het transformatierad de oplossing om de leerling echt centraal te zetten in het leerproces. Dit boek helpt je als changemaker op weg naar een nieuwe school waar de leerling stap per stap eigenaar wordt van zijn leerproces.