Transformatierad: holistisch model om als school te veranderen en de leerling eigenaar van zijn leerproces te maken

Het transformatierad is een model dat een school in staat stelt in zijn geheel te veranderen en de leerling in het centrum zet en eigenaar van zijn leerproces maakt

De leerling staat dan ook in het midden van het rad. Leraren brengen en houden het rad samen met leerlingen, directies en ouders in beweging. Het rad wordt door minstens acht wielen aangedreven. Deze wielen zijn de motoren om het toekomstig onderwijs volledig anders aan te pakken. 
 

transformatierad gevuld.jpg

Transformatierad:

Leerinhoud: wat leren leerlingen? 

Leervorm: hoe leren leerlingen? 

Leerproces: hoe kunnen we het leren bijsturen? 

Leertijd: wanneer leren leerlingen? 

Leeromgeving: waar leren leerlingen? 

Leernetwerk: met wie leren leerlingen? 

Leermateriaal: waarmee leren leerlingen? 

Leerorganisatie: hoe organiseren we het leren? 

De wielen van het transformatierad op zich zijn niet nieuw en vaak zijn scholen al bezig met innovatie in één van deze wielen. Vaak zijn deze innovaties niet systemisch en geïntegreerd. Daarom blijven scholen meestal in verbetermanagement steken en bekomen ze incrementele innovaties met veel kans op terugval. Het cruciale is om het transformatierad als één geheel te zien zodat het in beweging kan komen en de leerling in het middelpunt van zijn leerproces kan zetten. 

Voor elk wiel is het cruciaal te bekijken welke patronen er heersen. Hoe kunnen we die provocatief doorbreken? Welke alternatieven kunnen we van daaruit terugdenken? Het resultaat is een intrinsiek gemotiveerde leerling die eigenaar wordt van zijn leerproces. 


Meer weten over het rad in beweging?

Een EduNext transformatiecoach komt het u graag toelichten. Ook in het boek ‘EduNext: transformeer je school van binnenuit’ wordt uitvoerig op elk wiel van het transformatierad ingezoomd.