Vijf jaar terug dacht deze school gebouwen te slopen, nu komen directies en leraren uit heel Vlaanderen kijken hoe zij het onderwijs van binnenuit transformeren

Een aantal jaar geleden hadden ze in het Atheneum te Herzele nog maar 9 leerlingen in 1A. Het zag er heel slecht uit voor de school. Ondanks degelijk traditioneel onderwijs genoot de school in de streek een slechte reputatie. De leiding dacht er zelfs aan om bepaalde gebouwen af te breken omdat ze leeg stonden. De omslag vond drie jaar geleden plaats toen enkele leraren uit 1B op bezoek gingen bij De Prins in Diest. Tijdens de terugrit besloten ze om het ook anders aan te pakken. Ze kregen de steun van hun directie die voorzag in een aangepaste leeromgeving (glazen wand, smartboard, stoeltjes, tafeltjes en poefjes). De leraren zelf offerden een deel van hun vakantie op om alles voor te bereiden. Het bleek een succes. Intussen is de school ook volop bezig in de A-stroom en gaat elk jaar een nieuw leerjaar met de innovatieve aanpak aan de slag.

Herzele 0.JPG

We zijn op 20 mei met 15 directeuren op bezoek. EduNext organiseert een infosessie in de school en reikt handvaten aan hoe je zo een transformatie deskundig aanpakt. Isabelle Truyen, algemeen directeur scholengroep 20, vertelt eerst hoe de school in Herzele functioneert. Bij hun aanpak is het cruciaal dat leerlingen zich bewust zijn van hun eigen leerproces, dat ze weten wat ze leren en waarom ze het doen. Je merkt het als je in de klaslokalen binnenkomt. De leerlingen kijken niet op, ze werken zelfstandig of samen met klasgenoten. Ze volgen hun eigen leertraject via een vastgelegde weekplanning die een vertaling is van de leerdoelen. Leerlingen hebben controle over hun eigen leren, over het tempo en de ruimte waarin ze dat doen. De leraren werken er in team en hebben een schoolopdracht.

In plaats van lessen van 50 minuten werken ze met clusters. Twee namiddagen per week is er begeleid uitdiepen en bijschaven (BUB). Daarin krijgen minder sterke leerlingen oefeningen om hun moeilijkheden weg te werken (remediëring) en worden sterkere leerlingen uitgedaagd met moeilijkere oefeningen (uitdieping).

Foto Herzele 1.png

Een belangrijk gegeven hierbij is dat de leerling zichzelf leert inschatten en evalueren. Dat zorgt dat hij leert nadenken over zijn studiemethode. Hij kan daarbij beroep doen op instructie maar ook op leraren en leerlingen. Ze hebben in Herzele Heroes, Super Heroes en Power Heroes. Leerlingen zijn dus altijd minstens een hero.

Foto Herzele 2.png

Dat betekent dat leerlingen voor een bepaalde leerstof een Hero kunnen zijn en voor andere een Power Hero. Dit maakt dat leerlingen zich minder met elkaar gaan vergelijken en dat elke leerling wel ergens sterk in is. Het zorgt voor meer respect en het stimuleert om elkaar te helpen.

Foto Herzele 3.png

Hoewel de school  tijdens de transitie niet met het transformatierad heeft gewerkt, geven zij invulling aan bijna alle wielen:

Foto Herzele 4.png

Zin om meer te weten over de werking van het Atheneum Herzele? Kom dan op 23 en 24 oktober naar SETT Gent waar je de leerlingen en leraren gedurende twee dagen aan het werk kunt zien in een pop-up klas.

Isabelle Truyen zal er op 23 oktober om 14.30 uur vertellen hoe je onderwijstransformatie in een scholengroep stimuleert. Een interessante sessie voor coördinerende directeuren.