Leerfestival #ELF18

Voor het komende Leerfestival op 21 februari 2018 (in het BEL Tour & Taxis, Brussel) zijn wij op zoek naar wervende voorbeelden van innovatieve transformatieprocessen in het onderwijs.

Jaarlijks ontvangen wij op het Leerfestival een 400-tal bezoekers met honger naar inspiratie, innovatie en ondernemingszin in het onderwijs.

Stel je een school voor waar: 

 • leerlingen graag vertoeven en leren;
 • leerlingen al hun talenten ontdekken en ontwikkelen;
 • leerlingen ontdekken wat ze in hun leven willen doen en betekenen;
 • leerlingen kennis, vaardigheden en wijsheden opdoen;
 • leraren hen coachen en helpen om te worden wie ze willen zijn;
 • jong leert van oud en oud leert van jong;
 • leerlingen hun eigen leerproces ontwikkelen en ontdekken;
 • ze andere leergierigen (ook niet leerlingen!) kunnen ontmoeten en naar believen kunnen experimenteren met eigentijds leermateriaal;
 • waar leerlingen de tijd krijgen nodig om te groeien.

Een school dus waar leerlingen ontdekken:

 1. wie ze zijn,
 2. hoe ze het best leren,
 3. hoe ze passen in de maatschappij.

Een school die sterk verbonden is met de maatschappij, het verenigingsleven, de omringende social profit organisaties, bedrijven en de natuur.

Een school waar iedereen 24 uur per dag 7 dagen in de week terecht kan.

Het lijkt onbereikbaar. Toch hoeft dat niet zo te zijn.

Onderwijsinnovatie kan,… ook van binnenuit.

Velen beginnen er zelf aan. Op diverse plaatsen ontstaan aanstekelijke en inspirerende voorbeelden. Die zoeken wij en willen hen een forum geven!

Plaats jij de leerling in het centrum van zijn of haar leerproces?
Geef je hem of haar mede-verantwoordelijkheid voor de realisatie van zijn leerplan/leerproces?
Zie jij je rol als leraar gedeeltelijk verschuiven naar instructeur, coach en observator?

Dan willen wij jou erbij op het festival om ons tijdens de diverse ‘workshocks’ te inspireren en te bewegen.  

Ook welkom zijn leeromgevingen die: 

transformatierad gevuld.jpg
 • een eigen vertaling maken van het leerplan,
 • vernieuwende werkvormen toepassen (projectmatig, probleemgestuurd, vakoverschrijdend, differentiatie, leerlingen voorop laten lopen, ..)
 • co-teaching invoeren of inzetten op professionalisering van leraren
 • leerlingen actief betrekken bij hun evaluaties
 • aan hun leerinfrastructuur sleutelen
 • de leertijd innovatief invullen
 • het leernetwerk activeren of samenwerkingsverbanden opzetten
 • creatief omspringen met het leermateriaal
 • de organisatie van het onderwijs anders aanpakken.  

Schoolbrede aanpakken genieten onze voorkeur. Maar ook leeromgevingen die enkele aspecten hierboven combineren zijn welkom. Out-of-the-box ideeën die afwijken van de bouwstenen hierboven bekijken we graag.

We verwachten dat jij in je workshock een aantal bouwstenen of eerste stappen laat zien. Om je publiek te begeesteren, krijg je ruimte en tijd om je workshock zelf ook innovatief vorm te geven. Met jouw verhaal rechtstreeks uit de praktijk weet je de betrokkenheid van het werkveld te vergroten.Je kan samen met ons inspireren en aanzetten tot het implementeren van innovatie van onderuit in de school.. 

We denken aan getuigenissen van leraren, coaches, directies, management, of iedereen die met onderwijs bezig is,  gaande van voorbeelden vanop de werkvloer, van beleid van directies tot individuele of integrale aanpakken van basis en secundair onderwijs  of  van hoger onderwijs. 

Graag nodigen we je dan ook uit om je kandidaat te stellen voor het geven van een workshock, door het invullen van deze link: https://goo.gl/forms/pPU3EVwyac17JhBq2

Nadien zal iemand van onze medewerkers je eventueel bijkomende info vragen. Indien wij je kandidatuur weerhouden nodigen we je uit voor het geven van de workshock, waarna je alle verdere nodige info ontvangt. We proberen op het Leerfestival een evenwichtig programma uit te rollen.